Producten


Johan Jansen BB&R B.V. produceert en verkoopt hoogwaardige granulaten die voldoen aan strenge milieu-hygiënische en civieltechnische eisen. De door ons geproduceerde granulaten zijn dan ook zowel NL BSB als KOMO gecertificeerd. De granulaten die wij produceren en verkopen zijn:

  • Asfaltgranulaat (0/16)
  • Asfaltgranulaat (0/31,5)
  • Betongranulaat (0/16)
  • Betongranulaat (0/31,5)
  • Betongranulaat (4/22, 4/32 en/of 4/<32), voor toepassing als toeslagmateriaal in de beton)
  • Menggranulaat (0/16)
  • Menggranulaat (0/31,5)
  • Hydraulisch recyclinggranulaat (0/45)


Heeft u vragen over de samenstellingen of toepassing van de door ons geproduceerde granulaten? Mail of bel gerust.


AsfaltgranulaatAsfaltgranulaat wordt geproduceerd door het breken van asfaltpuin. Asfaltpuin komt vrij bij het frezen of breken van asfaltverhardingen. Asfaltpuin kan gerecycled worden, mits het teervrij is. De meest hoogwaardige toepassing van asfaltgranulaat is door ‘warm hergebruik’ in de productie van asfalt. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk, bijvoorbeeld doordat de bitumen zijn verouderd of doordat het asfalt is verontreinigd met wegmarkeringen of aanhangende grond. In dat geval kan het asfaltpuin worden gebruikt als toeslagmateriaal in ongebonden funderingen en als verhardingslaag.

Johan Jansen BB&R B.V. is gecertificeerd voor de productie van asfaltgranulaat (in de graderingen 0/16 en 0/31,5) voor toepassing als verhardingslaag. Door de zwarte kleur wordt asfaltgranulaat vaak gebruikt als profileerlaag voor een halfverharding (tuin-, fiets-, wandel- of bospaden, opritten of parkeerterreinen). Tevens wordt asfaltgranulaat gebruikt als tijdelijke verharding in bijvoorbeeld bouwwegen.

 

BetongranulaatBetongranulaat wordt geproduceerd door het breken van betonpuin. Betonpuin komt vrij bij het slopen van onder andere huizen, boerderijen, flats, bruggen, enzovoort. Betongranulaat bestaat voor ten minste 80% uit beton en voor ten hoogste 10% uit overige steensoorten (bijvoorbeeld metselwerksteen, keramiek, kalkzandsteen en/of lichtbeton). Betongranulaat wordt toegepast als toeslagmateriaal in de productie van beton (grindvervanger) of als verhardingslaag. Betongranulaat heeft een betere civieltechnische kwaliteit dan menggranulaat en kan hierdoor dienen als fundering voor zwaar belaste wegen. Betongranulaat is een gewild product door betonproducenten en wordt daardoor maar in kleine mate toegepast als fundering voor zwaar belaste wegen. Hydraulisch recyclinggranulaat is een granulaat met vergelijkbare civieltechnische kwaliteiten.

Johan Jansen BB&R B.V. is gecertificeerd voor de productie van (1) betongranulaat (0/16 & 0/31,5) voor toepassing in verhardingslaag en (2) betongranulaat (4/22, 4/32 en/of 4/<32) voor toepassing als toeslagmateriaal in beton.

 

MenggranulaatMenggranulaat wordt geproduceerd door het breken van mengpuin (metselwerkpuin in combinatie met betonpuin). Zowel metselwerkpuin als betonpuin komt vrij bij het slopen van onder andere huizen, boerderijen, flats, bruggen, enzovoort. Menggranulaat bestaat voor ten minste 50% uit betongranulaat en voor ten hoogste 50% uit metselwerkpuin. Menggranulaat wordt in grote mate toegepast in een verhardingslaag en in mindere mate als toeslagmateriaal voor de productie van beton.

Johan Jansen BB&R B.V. is gecertificeerd voor de productie van menggranulaat (0/16 & 0/31,5) voor toepassing in verhardingslaag. Menggranulaat wordt bijvoorbeeld gebruikt als funderingsmateriaal onder wegen, als halfverharding (tuin-, fiets-, wandel- of bospaden, opritten, of parkeerterreinen) of als grondverbetering onder woningen of utiliteitsgebouwen (fabrieken, schuren, stallen, kantoren, etc.).

Hydraulisch recyclinggranulaatHydraulisch recyclinggranulaat is een mengsel van meng- en/of betongranulaat en hydraulische slak. Een hydraulische slak is bijvoorbeeld een gegranuleerde hoogovenslak, LD-slak, elektro-ovenslak of een mengsel van de hiervoor genoemde slakken. Het aandeel van de hydraulische slak moet ten minste 5% zijn en ten hoogste 20%. Door de toevoeging van de hydraulische slak verbetert de civieltechnische kwaliteit van het granulaat en kan het toegepast worden als funderingsmateriaal onder zwaarbelaste wegen (en geldt het als goed alternatief voor het schaarse betongranulaat voor toepassing in GWW-werken).

Johan Jansen BB&R B.V. is gecertificeerd voor de productie van hydraulisch recyclinggranulaat (0/45) en kan dit op aanvraag leveren vanaf alle locaties